آخرین اخبار : 

ضرورت ایجاد اماکنی به منظور دسترسی شهروندان به ورزش ایمن و ارزان

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه در نظر داریم اماکنی برای ورزش های ایمن، در دسترس و ارزان قیمت را در سطح شهر برای شهروندان ایجاد کنیم؛ گفت: باید ایجاد این اماکن در سطح شهر گسترش یابد و نیاز است شهرداران مناطق با شورا در یک راستا باشند. به گزارش “فردای همدان”، رضوان سلماسی در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با موضوع بررسی سیاست های کمیسیون، بررسی وضعیت زمین های ورزشی فرهنگی مناطق و بررسی طرح دوچرخه سواری و ورزش صبحگاهی پرسنل، اظهار کرد: اهداف، برنامه ها و سیاست کاری بر اساس شهر و فرهنگ شهر در حوزه وظایف شهرداری تعریف شده است. سلماسی ترویج فرهنگ شهروندی، کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی، بهبود مستمر فضای فرهنگی شهر و همگانی کردن ورزش همگانی در بین شهروندان را از جمله اهداف فرهنگی شورا و شهرداری برشمرد و گفت: افزایش سرمایه اجتماعی و حس تعلق به شهر، ترویج باورها و ارزش های اسلامی و ایرانی، غنی سازی اوقات فراغت و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان، افزایش توانمندی ها، آگاهی ها و مهارت های عمومی و تخصصی شهروندان و مشارکت در برگزاری رویدادهای بین المللی ۲۱۰۸ از ...
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services