آخرین اخبار : 

ورزش صبحگاهی با ۱۰ حرکت ساده و نه چندان وقت گیر4

۴. بالا بردن عضلات اَبداکتور (ماهیچه های دورکننده ی مفاصل ران) عضلات ابداکتور در راه رفتن، سوار و پیاده شدن از ماشین، دوچرخه و … به ما کمک می کنند. این عضله ها برای ثبات مرکز بدن اهمیت دارند و از کج شدن لگن جلوگیری می کنند. نحوه ی انجام این حرکت به پهلوی چپ دراز بکشید و پاها را در راستای بدن تان قرار بدهید. دست چپ تان را زیر سرتان بگذارید و کف دست راست تان را روی استخوان لگن قرار بدهید. به آرامی پای راست را کمی بالا ببرید و دوباره پایین بیاورید. سپس پای راست تان را کمی عقب تر از پای چپ ببرید و حرکت قبل را تکرار کنید. این حرکت را باید ۱۰ تا ۱۵ بار برای هر سمت بدن انجام بدهید.
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services