آخرین اخبار : 

فن گورکوم مثل فن باستن

جله فن گورکوم دوچرخه سوار تیم ملی هلند شاید بدشانس ترین ورزشکار در سرزمین لاله های نارنجی باشد. آنقدر بدشانس که او را با مارکو فن باستن اسطوره فوتبال هلند مقایسه می کنند که در اوج به دلیل مصدومیت مجبور شد تا فوتبال را کنار بگذارد. مصدومیت از ناحیه دو زانو سبب شد تا فن باستن زانوهای خود را به تیغ جراحان بسپارد اما بعد از جراحی هرگز به میادین بازنگشت و فوتبال او خیلی زود تمام شد. حالا جله فن گورکوم دوچرخه سوار المپیکی نارنجی ها نیز شرایطی بیش و کم شبیه فن باستن پیدا کرده و با دو تصادف مهلک به نظر می رسد که دوران ورزشی اش خاتمه یافته باشد. بار نخست قبل از المپیک لندن بود که فن گورکوم در حین تمرینات تصادف کرد و المپیک لندن را از دست داد و حالا در آستانه رقابت های قهرمانی جهان دوباره تصادف کرده اما این بار تصادف او مهلک تر و شدیدتر است. دوچرخه سوار مدال آور و المپیکی هلند در زمان آغاز تمریناتش در مرکز ملی ورزش این کشور به دلیل تصادف وحشتناکی که داشت به کما رفت. جله فن گورکوم در هنگام سقوط به طور جدی از ناحیه جمجمه صدمه دید. دنده های این بازیکن نیز شکسته و به کبدش آسیب وارد شده است. ای ...
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services