آخرین اخبار : 

حمل و نقل عمومی، آسایش خصوصی سایه سنگین ترافیک بر نصف جهان

ترافیک مهمترین معضل کلانشهرها محسوب می شود، معضلی که به دلیل نبود زیرساخت های شهری، افزایش جمعیت شهرنشینی، ورود بیشمار خودروها و ... روز به روز بزرگ تر می شود و هزینه های بیشماری از جمله آلودگی هوا، تلف شدن زمان و هزینه های سنگین مالی و اجتماعی را در بردارد. در این راستا برای بررسی وضعیت ترافیک شهر اصفهان و اقدامات شهرداری در این رابطه با علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان به گفتگو نشستم. اصفهان برنامه ای برای رفع معضل ترافیک دارد؟ بله، طرح جامع حمل و نقل اصفهان پس از بررسی ۲۰ شهر دنیا که وضعیتی مشابه اصفهان از لحاظ مساحتی، اقلیم، جمعیت و سفرهای ترافیکی داشتند، تهیه شده است؛ طبق این طرح باید تا سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳ خط مترو، ۳ خط تراموا و ۱۲ خط سامانه مترو و بی. آر. تی و خطوط یکپارچه دوچرخه و اتوبوس به عنوان تغذیه کننده خطوط اصلی، احداث شود. در صورت تحقق این مهم شهروندان می توانند با طی تنها ۴۰۰ متر به اولین ایستگاه حمل و نقل یکپارچه و منظم که فاصله استانداردی در دنیاست، دسترسی داشته باشند. یکی از مهمترین پارامترها در استفاده از حمل و نقل عمومی یکپارچه بودن ...
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services