آخرین اخبار : 

حتی توان مونتاژ هم نداریم

ساناز بردبار عصر اقتصاد: دوچرخه و موتورسیکلت از ساده ترین وسایل حمل و نقل بوده اند. دوچرخه از دیرباز در حمل و نقل شهری نقش پر رنگی داشت که برای همه رده های سنی مورد استفاده بود. موتورسیکلت نیز به دلیل سرعت عمل و قدرت مناسب خود همواره مورد توجه بوده است. اما متاسفانه با تمام ظرفیت های صنعتی و اقتصادی کشور ما از موقعیت مونتاژ کننده بالاتر نرفتیم. برای دوچرخه که وسیله ظاهرا ساده و پیچیده ای هم نیست نتوانستیم کارخانه ای ایجاد کنیم که نیاز داخلی را برطرف کند. به همین خاطر همواره وارد کننده از سایر کشورها بودیم. موتورسیکلت هم همینطور بوده، ما حداکثر بدنه را در داخل ساخته ایم و موتور اصلی آن وارد شده است. در حالیکه مثلا ایران خودرو خود موتور سازی انجام می دهد. برای بسیار از صاحب نظران جای تاسف و تعجب است که چرا در این صنعت که پیچیدگی خاصی هم ندارد، میتوانستیم گام های بلندی برداشته و حتی به کشورهای هم جوار خود صادر کننده باشیم. اما متاسفانه هنوز وارد کننده هستیم و آنچنان که از بازار و فعالان این صنعت بر می آید، حتی توان مونتاژ هم نداریم. رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه،موتورسیکلت ...
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services