آخرین اخبار : 

ساخت ردیاب هوشمند هنرهای رزمی

d8b3d8a7d8aed8aa-d8b1d8afdb8cd8a7d8a8-d987d988d8b4d985d986d8af-d987d986d8b1d987d8a7db8c-d8b1d8b2d985db8c
اکنون ردیاب های هوشمند زیادی برای تناسب اندام و برخی از رشته های ورزشی مانند بوکس، دوچرخه سواری، دو، شنا و... در بازار وجود دارد ولی هنوز دستگاهی که رشته هنرهای رزمی را ردیابی کرده و به پیشرفت رزمی کار کمک کند وارد بازار نشده است اما اخیراً یک استارتاپ برای نخستین بار ردیاب هنرهای رزمی را طراحی و ساخته است.
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services