آخرین اخبار : 

ورود افراد غیرمتخصص به هیئت دوچرخه سواری اصفهان

d988d8b1d988d8af-d8a7d981d8b1d8a7d8af-d8badb8cd8b1d985d8aad8aed8b5d8b5-d8a8d987-d987db8cd8a6d8aa-d8afd988da86d8b1d8aed987-d8b3d988d8a7
اصفهان - رئیس سابق هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان با گلایه از وضعیت نامناسب هیئت اصفهان گفت: متأسفانه افراد غیرمتخصص، به هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان وارد شده اند.
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services