آخرین اخبار : 

عکس روز نشنال جئوگرافیک/ گذرگاهی در آسمان

d8b9daa9d8b3-d8b1d988d8b2-d986d8b4d986d8a7d984-d8acd8a6d988daafd8b1d8a7d981db8cdaa9-daafd8b0d8b1daafd8a7d987db8c-d8afd8b1-d8a2d8b3
پل Cần Thô در ویتنام که در محاصره مه قرار گرفته است. این پل، که بیش از یک مایل و نیم طول دارد، دارای چهار خط برای عبور خودرو و دو مسیر برای دوچرخه است.
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services