آخرین اخبار : 

شرح جنایت از زبان پدر مقتول

d8b4d8b1d8ad-d8acd986d8a7db8cd8aa-d8a7d8b2-d8b2d8a8d8a7d986-d9bed8afd8b1-d985d982d8aad988d984
«حسین نیساری»، پدر مقتول گفت: «پسرم عضو تیم دوچرخه سواری بود و "علیرضا" (قاتل) با او همکلاس بود و با هم در تیم دوچرخه سواری بودند. بعدازظهر یک روز پنج شنبه در سال 91بود که پسرم "احسان" برای دوچرخه سواری از خانه خارج شد اما دیگر برنگشت. نگرانش شدیم و از دوستانش پرس و جو کردیم و فهمیدیم که بعد از تمرین، از بقیه خداحافظی کرده و به طرف خانه آمده است اما پس از آن کسی او را ندیده بود. تا روز بعد همه جا را دنبالش گشتیم اما اثری از او نبود. حتی پلیس هم وارد ماجرا شد تا اینکه 24ساعت پس از گم شدن پسرم، بدترین خبر زندگی ام را شنیدم.» او ادامه می دهد: «از اداره پلیس با من تماس گرفتند و گفتند جسد پسرم را در چاهی در اطراف شهر پیدا کرده اند. با عجله خودم را به آنجا رساندم اما نگذاشتند جسد پسرم را ببینم. آن روز مردی از آن حوالی می گذشته و با دیدن رد خون و یک گوشی موبایل که در بیابان افتاده بود، مشکوک شده و پلیس را خبر کرده بود. مأموران هم رد خون را دنبال کرده و به جسد پسرم رسیده بودند. بعداً متوجه شدم که عامل جنایت ابتدا به او تجاوز کرده، سپس با دشنه ای بزر ...
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services