آخرین اخبار : 

پل طبیعت در سائو پائولو (+عکس)

d9bed984-d8b7d8a8db8cd8b9d8aa-d8afd8b1-d8b3d8a7d8a6d988-d9bed8a7d8a6d988d984d988-d8b9daa9d8b3
این پل پیاده و دوچرخه به سفارش بایر ساخته شده و روی کانال Guarapiranga در محل تلاقی با رودخانه Pinheiros قرار دارد.
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services