آخرین اخبار : 

هر گونه تبلیغات بر روی شیشه اتوبوس ها ممنوع است

d987d8b1-daafd988d986d987-d8aad8a8d984db8cd8bad8a7d8aa-d8a8d8b1-d8b1d988db8c-d8b4db8cd8b4d987-d8a7d8aad988d8a8d988d8b3-d987d8a7-d985d985
رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، گفت : هر گونه تبلیغات بر روی شیشه اتوبوس ها ممنوع است چرا که با این تبلیغات اتوبوس ها شبیه زندان های متحرک شده اند . به گزارش سادس، اقبال شاکری در سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اجرای پروژه ها بدون پشتوانه کارشناسی در شهرداری تهران گفت: از زمستان سال ۹۵ شهرداری منطقه ۶ و معاونت حمل و نقل و ترافیک طرحی را برای ایجاد خیابان نمونه ترافیکی در خیابان ایرانشهر به اجرا گذاشته اند که نه تنها باعث ایجاد خیابان نمونه ترافیکی نشده بلکه مشکلات بسیاری در این زمینه برای منطقه نیز ایجاد کرده است. وی ادامه داد: در این طرح یک خط ویژه برای دوچرخه ایجاد شده و یک لاین ترافیکی کاهش یافته ولی در عمل محل عبور دوچرخه به محل پارک موتور سیکلت ها تبدیل شده و کنار لاین دوچرخه نیز محل پارک نابسمان خودروها شده است. شاکری افزود: با توجه به اهمیت ترافیکی این خیابان در محدوده مرکزی تهران به شهرداری تهران تذکر داده می شود که نسبت به ساماندهی این وضع اقدام کند و با توجه به اینکه این پروژه فاقد کد بودجه برای سال ۹۶ است؛ لذا گزارشی از نحوه هزینه کر ...
scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services